เกี่ยวกับเรา

                     

         บริษัท ทิสการ์ด ได้ก่อตั้งขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ ในเรื่องการให้บริการรักษาความปลอดภัย มากกว่า 10 ปี พร้อมทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท จึงทำให้บริษัทรู้ซึ้งถึงหน้าที่ของงานรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดีและเข้าใจถึงตัวลูกค้า  ถึงบริษัทจะเปิดมายาวนานมากว่า 12 ปี แต่ทางบริษัทไม่เคยหยุดนิ่ง ได้มีการเดินหน้าพัฒนาอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นถึงความปลอดภัยของลูกค้าอย่างยั่งยืน  เพื่อชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้ามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ทางบริษัทได้มีการรับรองมาตรฐานสากลจากสถาบันต่างประเทศ บริการอย่างมืออาชีพในการรักษาความปลอดภัยแบบบูรณาการ  เป็นการผสมผสานระหว่าง อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ทางบริษัทมีการเพิ่มให้บริการในเรื่องของระบบ
สัญญาณกันขโมย   ซึ่งอุปกรณ์สัญญาณกันขโมยมีผู้ดูแลที่มีประสบการณ์มากว่า 12 ปี มาพัฒนาระบบต่างๆเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับลูกค้า  กรรมการบริษัทได้มองเห็นถึงจุดเด่นของงานรักษาความปลอดภัยทั้ง 2 ประเภท ได้แก่ รปภ. กับ สัญญาณกันขโมย
       ซึ่งอุปกรณ์สัญญาณกันขโมยมีผู้ดูแลที่มีประสบการณ์มากว่า 30 ปี มาพัฒนาระบบต่างๆเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับลูกค้ากรรมการบริษัทได้มองเห็นถึง  ความสำคัญของงานรักษาความปลอดภัยทั้ง 2 ประเภท ได้แก่ รปภ. กับสัญญากันขโมย จึงได้มีการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยขึ้นมาใหม่คือการ์ดแม็กเวลซึ่งเป็นการให้บริการรักษาความปลอดภัย โดยควบคู่ไปด้วยกันระหว่าง รปภ. กับ สัญญาณกันขโมย โดยมีศูนย์ควบคุมเป็นตัวประสานงานต่างๆเวลามีเหตุและมีการระงับเหตุได้อย่างรวดเร็ว ลดความเสี่ยงทุกด้านได้อย่างดี  จึงทำให้บริษัทมีความเป็นเลิศไม่แพ้บริษัทใดในประเทศ ถูกกว่าดีกว่า และคุณยังได้เป็นส่วนหนึ่งของการทำบุญไปด้วยเพราะเงินที่บริษัทได้ส่วนหนึ่ง ถูกส่งไปที่ มูลนิธิ รปภ.ไทย เพื่อช่วยเหลือสังคมอย่าแท้จริง นี่คือ หนึ่งความภาคภูมิใจของท่านลูกค้า ในการใช้บริการต่างๆ ของกลุ่ม ทิสกรุ๊ป
                                                                                       

Visitors: 158,820