กิจกรรม

ทีสการ์ด ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ (ครูฝึก) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ เพราะทีสการ์ดให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อม การวางแผนสำหรับรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง
ทีสการ์ด ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ (ครูฝึก) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ เพราะทีสการ์ดให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อม การวางแผนสำหรับรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง
ทีสการ์ด ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ (ครูฝึก) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ เพราะทีสการ์ดให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อม การวางแผนสำหรับรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง
ทีสการ์ด ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่รปภ. ทุกท่านก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่ เพราะแต่ละประเภทธุรกิจมีลักษณะหน้างานที่แตกต่างกัน การมีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์โดยตรง
ทีสการ์ด ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่รปภ. ทุกท่านก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่ เพราะแต่ละประเภทธุรกิจมีลักษณะหน้างานที่แตกต่างกัน การมีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์โดยตรง
ทีสการ์ด ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่รปภ. ทุกท่านก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่ เพราะแต่ละประเภทธุรกิจมีลักษณะหน้างานที่แตกต่างกัน การมีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์โดยตรง
Visitors: 250,769