เกี่ยวกับเรา

บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีสการ์ด กรุ๊ป จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการให้บริการรักษาความปลอดภัยมากว่า 20 ปี พร้อมทุนจดทะเบียนกว่า 30 ล้านบาท
วิสัยทัศน์ของเรามุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจรักษาความปลอดภัยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการผสมผสานการทำงานระหว่างบุคคลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการรักษาความปลอดภัย 
โดยมุ่งเน้นที่จะให้ความสำคัญกับทั้งลูกค้าและพนักงานรักษาความปลอดภัย ให้ความสำคัญทั้งกับลูกค้าและพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)
ประกาศรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 หรือ มาตรฐานของระบบบริหารคุณภาพ บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีสการ์ด กรุ๊ป จำกัด
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีสการ์ด กรุ๊ป จำกัด  ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘
หนังสือรับรองสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ศูนย์ฝึก รปภ.ไทย ได้รับการรับรองเป็นสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘
Visitors: 236,924